1. Sử dụng Ruler (thanh thước kẻ) hoặc Grid (khung lưới)

Việc vẽ đối xứng hoặc canh tọa dộ, canh thẳng hàng thẳng cột chưa bao giờ là dễ dàng cả, nhất là khi bạn đang sử dụng chuột. Tuy nhiên nếu muốn bạn vẫn có thể thực hiện. 

Click chọn tab View, sau đó đánh tích vào ô nằm kế bên Ruler để xem cá thanh thước kẻ nằm ngang và dọc xung quanh canvas. Đánh tích vào ô nằm kế bên Gridlines để tạo khung lưới trên canvas.


Nếu muốn tắt các tính năng này đi bạn chỉ cần bỏ tích tại ô nằm kế bên Ruler và Grid.
2. Bài tập 

Bật Ruler (thanh thước kẻ) hoặc Grid (khung lưới)

Vẽ hình ngôi sao , tương tự hình mô phỏng dưới đây