Câu 1: (2,5 điểm) Có các dụng cụ đo sau: thước kẹp, thước dây ,bình chia độ, cân, lực kế.

Em hãy nêu tên các dụng cụ đo nào sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Mẹ của em muốn mua 200 g thịt bò.

b) Cô thợ may muốn đo vòng bụng của em.

c) Chị em muốn biết trọng lượng quyển sách giáo khoa.

d) Dì em cần dùng 200 ml nước để pha bột làm bánh.

e) Ba em muốn xác định khối lượng riêng xâu chuổi đeo tay để biết nó làm bằng đá hay nhựa .

 

       Câu 2: (2,0 điểm) ) Dùng tay giương ná bắn hòn đá đi. Hòn đá bay được một đoạn , rồi rơi xuống đất.                                                                                                          

a)     Lực kéo của tay gây ra kết quả gì lên dây ná? Lực đẩy của dây ná đã gây ra kết quả gì lên hòn đá? Lực này có tỉ lệ thuận với độ biến dạng đàn hồi của dây ná không?

b)     Lực nào làm hòn đá rơi ? Lực đó có phương và chiều như thế nào?

 

Câu 3: (2,0 điểm) Em hãy cho biết câu nào dưới đây là SAI?  Em hãy sửa lại các câu sai đó thành đúng.

a) Giới Hạn đo của thước là độ dài nhỏ nhất được ghi trên thước.

b) Quả cầu treo trên sợi dây đang chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

c) Đơn vị của trọng lượng là Newton. Kí hiệu là N.

d) Trọng lượng là lực hút của trái đất tác dụng lên mọi vật.

e) Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 nghĩa là cứ 1 m3 sắt nặng 7800 kg/m3

f) Trên bao đường trắng có ghi khối lượng tịnh 250g nghĩa là khối lượng của cả bao và đường là 250g.

 

Câu 4: (1,5 điểm) Một bình chia độ đang đựng 150cm3, thả vào bình một viên đá xanh như hình vẽ bên.

a) Dựa vào hình vẽ cho biết thể tích của viên đá này là bao nhiêu m3? (Viên đá không bị rỗng bên trong)

b) Tính khối lượng và trọng lượng của viên đá, biết khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.

 

Câu 5: (2,0 điểm)

Một lò xo có chiều dài tự  nhiên là 10cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi gắn vào đầu dưới của lò xo một quả cân 0,5N  thì chiều dài của lò xo là 11,5 cm.

a.      Tính độ biến dạng của lò xo khi treo quả cân 0,5N.

b.      Nếu móc thêm một quả cân 100g nữa thì chiều dài của lò xo lúc này là bao nhiêu?