Logic0 là một map giải đố của Minecraft được thiết kế để dạy bạn cách suy nghĩ như một lập trình viên. Với 50 cấp độ để hoàn thành phá đảo game, bản đồ này là một cuộc đấu trí cho mọi lứa tuổi và cấp độ kỹ năng!


* Học cách viết mã lệnh cho rô bốt! 


  * Tới “Bảng hướng dẫn” , nhấn nút thực thi để cho rô bốt Logic0 biết cách hoàn thành câu đố* 50 cấp độ độc đáo để phá đảoRô bốt Logic0Mỗi khối màu tương ứng với một mã lệnh ( xanh lá là đi thẳng, ....)