Một con ếch ngồi trên một ô vuông màu đỏ trong bảng vuông 7×7. Mỗi bước nhảy con ếch có thể nhảy sang một ô liền kề theo hàng hoặc cột, chứ không được nhảy chéo.

Hỏi vẽ đường con ếch nhảy qua tất cả 48 ô còn lại với mỗi ô nhảy đúng một lần ?


Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé


Cách trình bày đáp án: 

   Bạn vẽ các bước nhảy của con ếch, khi bạn ghi được bước nhảy số 49 là thành công