Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên nắm được các khái niệm về Amazon và AWS cũng như lịch sử phát triển của chúng.

Amazon

 • Là công ty thương mại điện tử đa quốc gia, có trụ sở tại thành phố Seattle, Bang Washington, Mỹ. Amazon là hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới với khởi đầu là bán sách, sau đó bán thêm nhiều loại sản phẩm khác như DVD, CD, phần mềm, trò chơi điện tử, quần áo, đồ gia dụng, đồ ăn, đồ chơi và trang sức...
 • Công ty cũng sản xuất đồ điện tử tiêu dùng với các sản phẩm nổi bật là máy đọc sách điện tử và máy tính bảng.
 • Hiện nay, Amazon là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất trên thế giới.

Amazon Web Services (AWS)

 • AWS cung cấp đầy đủ hạ tầng cho các ứng dụng, giúp bạn chạy được gần như tất cả các loại ứng dụng trên mây.
 • Từ ứng dụng cho danh nghiệp, hay các dự án xử lý dữ liệu lớn cho đến các trò chơi trên mạng xã hội, ứng dụng trên điện thoại.
 • AWS ra đời từ hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng và vạn hành hệ thống bán lẻ trực tuyến thành công của Amazon và chính như cầu của công ty với môi trường triển khai phần mềm có khả năng mở rộng dễ dàng.
 • AWS có sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp và các lập trình viên sử dụng điện toán đám mây để xây dựng các ứng dụng lớn, mở rộng dễ dàng.
 • Những bước đi đầu của AWS đã chứng tỏ các lập trình viên thực sự hứng thú và mong muốn nhiều hơn nữa.

Mô hình điện toán đám mây của AWS

 • Mô hình điện toán đám mây của Amazon là Infrastructure as a Service (IaaS) tức là hạ tầng dịch vụ. Amazon cung cấp các thành phần cơ bản như máy chủ, ổ cứng, cơ sở dữ liệu...
 • Khách hàng sẽ lựa chọn và kết hợp theo nhu cầu của mình
 • Các dịch vụ của AWS là nhẹ gánh nặng cho khánh hàng, chuyển phần việc khó khăn sang cho các chuyên gia của Amazon xử lý

Câu hỏi

Công ty thương mại điện tử Amazon liên quan đến những thứ nào sau đây?

A. AWS (Amazon Web Services)

B. Nước Mỹ

A. Thương mại điện tử

D. Cả A, B và C