Lý thuyết

Mục tiêu

Học viên nắm được một số nhà cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây chính.

Khái niệm

  • Windows Azure

Được Microsoft giới thiệu năm 2008, là một nền tảng ứng dụng cho công nghệ điện toán đám mây.

Có khả năng giúp xây dụng các ứng dụng web để chạy hoặc lưu trữ dữ liệu với Windows Azure data center.

Tạo các máy ảo cho phát triển và kiểm thử phần mềm.

Windows Azure tách biệt hoàn toàn với các ứng dụng chạy trên các lớp hệ điều hành ứng dụng các công nghệ ảo hóa của Microsoft. Điều này cho phép các nhà quản trị không cần nâng cấp từng PC.

  • Google Apps

Dịch vụ của Google cho phép kết hợp tên miền của các nhân cho các sản phẩm của Google.

Các tính năng đa dạng bao gồm: Gmail, Google Calendar, Hangout, Google Docs, Google Mobile, Google sites.

 

  • Salesforce CRM

Công cụ tuyệt vời giúp các doanh nghiệp đổi mới, phát triển đột phá dựa trên định hướng tối ưu hóa mối quan hệ khách hàng.

Được tin dùng bởi hơn 93.000 doanh nghiệp trên thế giới, với hơn 3.000.000 thuê bao đang được sử dụng online.

  • Amazon Web Services (AWS)

Là tập hợp các dịch vụ cung cấp cho người dùng lập trình, có khả năng truy cấp tới hạ tầng kiến trúc tính toán kiểu sẵn sàng để dử dụng của Amazon.

Các dịch vụ: Dịch vụ lưu trữ, tính toán, gửi thông điệp, tập hợp dữ liệu.

AWS có rất nhiều ưu điểm như: Cộng đồng khách hàng và đối tác lớn, tính bảo mật rất cao, tốc độ đổi mới nhanh, chuyên môn vận hành thực tế được chứng minh là tốt nhất.

AWS có cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu mở rộng nhất. Không có nhà cung cấp đám mây nào khác cung cấp nhiều Khu vực có nhiều vùng sẵn sàng được kết nối bởi độ trễ thấp, thông lượng cao và mạng dự phòng cao như vậy.

Ngoài ra, còn nhiều công ty với các dịch vụ điện toán đám mây khác đang phát triển và cung cấp các dịch vụ ngày càng phong phú, tạo ra sự cạnh tranh cao, giúp đẩy mạnh chất lượng cho các dịch vụ điện toán.

Câu hỏi

Công nghệ điện toán đám mây là dịch vụ được độc quyền phát triển bởi 4 công ty trên thế giới?

A. Đúng.

B. Sai.