1.3. Frames - Hiển thị (vẽ) lại khung hình sau mỗi 20 ms - để cảm nhận chuyển động mượt hơn


Nhận xét