Bạn đã từng chơi game Breakout ? Nhiệm vụ trong game là sử dụng thanh ngang (có thể di chuyển) bên dưới và trái bóng để phá vỡ các hộp phía trên.

Để chơi game bạn nhấn vào link :  https://elgoog.im/breakout/
Ở link trên bạn có nhận thấy elgoog là viết ngược của google ko ?

Hoặc
Tìm kiếm trên Google với từ khoá  Atari breakout  sau đó nhấn vào tab Hình ảnh (Images) hoặc nhấn vào liên kết này.