Mua một vé là đủ


Khi ca sĩ Lady Gaga tặng quần áo không sử dụng cho người vô gia cưEva, đó không phải là rau mà là quần của anh


Đó là ảnh hồi xưa của tôi

Lại là cô nữa à ?