No.06 Cậu bé có bao nhiêu tóc ? - Brain out - Game IQ hay cho bé

No.06
Cậu bé có bao nhiêu tóc?

You win
Thật là,mới tí tuổi đầu mà đã đội tóc giả.
Màn tiếp

Nhận xét