Lost Vikings II - Game SNES

  

Phiên bản tiếp theo Lost Vikings 2 được phát triển bởi Beam Software và Interplay chịu trách nhiệm phát hành năm 1997. Tiếp tục câu chuyện về 3 Viking già nhưng lần này xuất hiện thêm 2 nhân vật mới: ma sói Fang và rồng Scorch. Ngoài việc các kỹ năng của Viking được thay đổi hoặc làm mới cho phù hợp thì gameplay được giữ nguyên

Download : 

Link tải Lost Vikings II : 
   https://drive.google.com/open?id=1HEblvquEn3WF25OC3MtfW6046LGnAgB2

 

 
Nhận xét