Làm ruộng công nghệ cao, thu hoạch tự động
Chỉ làm được khi có nhiều đá đỏ, mạch điện => chế tạo pittong

Nó sẽ trồng được nhiều lúa hơn và bạn đỡ mất công đi gặt tưng bó lúa như ông nông dân chăm chỉ.

Chỉ cần bạn nhấn nút, pit-tông ở thượng nguồn sẽ xả nước .
Nước sẽ chảy xuống từng thửa rộng bậc thang và cuốn trôi lúa dùm bạn
Ở tầng dưới cùng bạn chỉ cần có phếu và rương thì lúa sẽ tự đi vào rương