JSON Editor Online là một công cụ dựa trên web để xem, chỉnh sửa và định dạng JSON cho đúng format dễ nhìn hơn

Ngoài ra bạn có thể lưu lại file json online và gửi cho người khác