Đề Kiểm Tra Học Kỳ Ii Năm Học 2016 – 2017 Môn Vật Lý – Lớp 8 Quận Tân Bình

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN VẬT LÝ – LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề có 1 mặt giấy)

Câu 1: (2,0 điểm) Cô gái ra sức đẩy chiếc ghế vào phòng nhưng do chiếc ghế quá nặng nên cô gái không dịch chuyển được chiếc ghế (H.1). Hỏi lực đẩy của cô gái có sinh công không? Vì sao? Từ đó em hãy cho biết hai yếu tố của công cơ học và ký hiệu của hai yếu tố đó. Câu 2: (2,0 điểm) Một em bé đang chơi xích đu như hình H.2. Khi em bé di chuyển từ vị trí A sang B thì các dạng của cơ năng chuyển hóa như thế nào? Tại vị trí A, B và C em bé có những dạng cơ năng nào? Tại vị trí nào có thế năng lớn nhất? Câu 3: (2,0 điểm) Bạn An cho một giọt nước sôi vào ca đựng nước ấm (H.3). Bằng kiến thức đã học em cho biết nhiệt độ của giọt nước sôi và nước ấm thay đổi như thế nào? Theo em thì nhiệt lượng sẽ truyền từ giọt nước sôi sang nước ấm hay từ nước ấm sang nước sôi? Quá trình này xảy ra cho đến khi nào thì kết thúc? Câu 4: (2,0 điểm) Một con ngựa kéo xe với lực kéo 240 N đi trên đoạn đường nằm ngang dài 6000 m trong thời gian giờ. (H.4) a. Hãy tính công suất thực hiện của con ngựa và cho biết con số này có ý nghĩa gì? b. Lực hút của Trái đất tác dụng lên xe có sinh công không? Vì sao? Câu 5: (2,0 điểm) Một khối sắt có khối lượng 12,6 kg đang ở nhiệt độ 30 oC được nung nóng lên đến nhiệt độ 300 oC. Cho biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/(kg.K) a. Tính nhiệt lượng khối sắt đã nhận được. b. Thả khối sắt trên đang nóng ở 300 oC vào chậu đựng nước đang ở 20 oC thì nhiệt độ của nước tăng lên đến 90 oC. Bỏ qua sự hóa hơi của nước, sự thu nhiệt của chậu và sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài, tìm khối lượng nước trong chậu. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K). ---HẾT—

Nhận xét