Color Zen đúng như tên gọi của nó, đó là sự kết hợp giữa việc di chuyển các khối màu sắc khác nhau, to màu lên màn hình với những bản nhạc nền hay ho và mang đậm chất “Zen”

   Thiền với cách chơi giải trí nhẹ nhàng giúp tinh thần thư thái hơn.

Download
   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.largeanimal.colorzen

Download Color Zen 1.6.41
   https://drive.google.com/open?id=17NiOYwIx-o19tRNj9pGiqtWAI-Jx7qLy

Nhiệm vụ của bạn là sau một số lần đổ mực (giống tính năng đỏ mực của paint), phải tô màu nguyên bước tranh, về thành 1 màu