1.6. Bài tập JS - thiết kế nhà online - Mệnh đè switch case - Bài tập Javascript

 


Home Design
Tác giả:Đồng Nhật Khang
Author:Đồng Nhật KhangNỘI DUNG BÀI TẬP
1. Thiết kế giao diện như hình trên
2. Chọn màu ở select thì sẽ đổi màu sơn của căn nhà, cửa chính cửa sổ

Nhận xét