Ví dụ: Sử dụng sơ đồ khối để biểu diễn thuật giải để giải bài toán ax+b=0 ở trên
Giải phương trình bậc 1

=

...
MÔ TẢ BÀI TẬP

Giao diện 
  1. thiết kế giao diện như hình
  2. nhấn nút giải phương trình, label bên sẽ show ra kết quả 

Xử lý :
  + nhập a,b,c ko phải số => label hiện ra "dữ liệu không hợp lệ"
  + ví dụ : trường hợp 0x + 6 = 4 => label hiện ra "bài toán vô nghiệm"
  + ví dụ : trường hợp 0x + 4 = 4 => label hiện ra "bài toán có vô số nghiệm"
  + ví dụ : trường hợp còn lại    => label hiện ra kết quả là "x = ..."

Yêu cầu: 
  + sản phẩm, phải đúng thiết kế như hình vẽ bên trên 
  + chạy ko bị lỗi, và đúng các xử lý đề ra