101. Thư mục A có thể chứa
102. Thư mục A có thể chứa:
103. Thư mục A có thể chứa:
104. Tổ hợp phím nào dùng để đóng một ứng dụng đang chạy trên Windows ?
105. Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta:
106. Trong hộp thoại Run nhập lệnh nào để khởi động chương trình PowerPoint ?
107. Trên Windows Explorer thành phần “Status bar” có ý nghĩa:
108. Trong các nhóm ký tự sau đây nhóm ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư mục:
109. Trong hộp thoại Run nhập lệnh nào để sử dụng chương trình Microsoft Excel?
110. Trong quá trình soạn thảo văn bản bằng Notepad, ta có thể:
111. Trong hệ điều hành Windows chức năng Disk Defragment là ứng dụng dùng để :
112. Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Notepad, ta có thể:
113. Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Notepad:
114. Trong quá trình soạn thảo văn bản trong Winword (Wordpad), ta có thể:
115. Nêu cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính, trên ứng dụng Windows Explorer :
116. Tên thư mục trong hệ điều hành Windows cần thoả điều kiện sau:
117. Thiết bị nào không phải là thiết bị ngoại vi?
118. Thư mục A có thể chứa:
119. Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng đã xóa. Ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục
120.Trong thư mục A có chứa 3 thư mục con. Một người muốn tạo mới một thư mục trong thư mục A nhưng không tạo được. Những lý do nào sau đây là đúng
(trong Windows ):