81. Một gigabyte bằng bao nhiêu byte?

 
 
 
 
82. Nếu bạn muốn họp với một người ở Tokyo, một ở London, và một ở Miami, chương trình nào sẽ mô phỏng cảnh cuộc họp như khi mọi người ở trong cùng một phòng một cách tốt nhất?
 
 
 
 
83. Một KB bằng bao nhiêu byte?
 
 
 
 
84. Nếu một ngày nào đó kết nối Internet của bạn chậm, theo bạn nguyên nhân chính là gì?
 
 
 
 
85. Nếu bạn đang tải về một chương trình từ Internet, bạn nên thực hiện quy trình gì trước khi cài chương trình?
 
 
 
 
86. Người và máy tính giao tiếp thông qua :
 
 
 
 
87. Mục nào dưới đây dùng để thiết lập cấu hình hệ thống cho máy tính?
 
 
 
 
88. Mục đích của công việc định dạng đĩa là gì?
 
 
 
 
89. Nhìn vào các tham số cấu hình của một máy tính: 1.8GHz, 20GB, 1GB con số 20GB là thông số gì?
 
 
 
 
90. Phần mềm nào dưới đây được tích hợp trong hệ điều hành Windows?
 
 
 
 
91. Phần cứng máy tính là
 
 
 
 
92. Phần mềm nào không phải là phần mềm hệ thống?
 
 
 
 
93. Phần cứng máy tính là?
 
 
 
 
94. Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?
 
 
 
 
95. Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm?
 
 
 
 
96. Phần mềm nào sau đây dùng để diệt Virus?
 
 
 
 
97. Phần mềm nào dưới đây là chương trình soạn thảo văn bản?
 
 
 
 
98. Phần mềm nào sau đây dùng để nén?
 
 
 
 
99. Phần mềm nào dưới đây được tích hợp trong hệ điều hành Windows?
 
 
 
 
100. Phần mềm nào sau đây không phải là hệ điều hành máy tính?