Popeye - Ijiwaru Majo Sea Hag no Maki - GameSNES

  

Phát triển: Technos Japan
Phát hành: Technos Japan
Thể loại: Action, PlatformDownload : 
Link tải ​Popeye - Ijiwaru Majo Sea Hag no Maki : Google

Để chơi trên máy tính PC, bạn cần phần mềm giả lập SNES    
   https://www.lenlop123.com/2020/01/huong-dan-gia-lap-snes-choi-game-tren.html  Nhận xét