Đề thi CNTT Phần 3 - Word - 20 câu hỏi từ câu 1-20
1.  Cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, bạn sử dụng:

2. Bạn mở bộ gõ tiếng Việt (Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode, khi đó bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ sau để đọc được tiếng Việt:
3. Cho biết chức năng (Decrease Indent) trong Microsoft Word 2010:
4. Trong word 2010, để tạo chử nghệ thuật ta chọn chức năng:
5. Cách nào sau đây dùng để viết chữ chỉ số trên? (ví dụ: )
6. Cho biết ý nghĩa của chức năng Format Painter trong Microsoft Word 2010:
7. Khẳng định nào sau đây là đúng:
8. Khi làm việc với văn bản muốn chọn toàn bộ văn bản bạn bấm tổ hợp phím:
9. Khi làm việc với văn bản muốn in đậm nội dung văn bản đang chọn khối bạn bấm tổ hợp phím:
10. Khi một từ không có trong danh sách sửa lỗi mặc định (Auto Correct), nó sẽ được biểu thị thế nào trên màn hình?
11. Khi làm việc với văn bản muốn phục hồi lại thao tác vừa thực hiện bạn bấm tổ hợp phím:
12. Khi đang soạn thảo văn bản Word 2010, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
13. Khi soạn thảo văn bản trong Word 2010, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải của một bảng Table ta bấm phím
14. Khi đang soạn thảo văn bản Word 2010, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện :
15. Khi soạn thảo văn bản trong Word 2010, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn :
16. Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn di chuyển một đoạn văn bản thì bạn bôi đen đoạn văn bản đó và bấm tổ hợp phím:
17. Khi đang soạn thảo văn bản Word 2010, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:
18. Microsoft Word 2010 có các chế độ nhập liệu nào sau đây?
19. Muốn chuyển sang trang giấy ngang trong Microsoft Word 2010 bạn làm như thế nào:
20. Phần mềm Microsfot Word 2010 có thể :

Nhận xét