KHTN 6 C1 B2 Đo nhiệt kế

 

Nhiệt kế rượu đo được nhiệt độ -115 độ C đến 78,5 độ CNhận xét