Hình 6 chương 3 bài 1 Hình vuông

 Hình vuông

Tam giác đều
Nhận xét