Bài toán về một lớp học đi thu hoạch dưa hấu ở trang trại có thể khiến bạn phải đau đầu.

Đề bài: 

Một lớp học gồm 13 bạn nam và n bạn nữ đi trang trại thu hoạch dưa hấu giúp nông dân. Tổng số dưa hấu thu được của cả lớp là n2 + 11n – 3 trong đó mỗi người thu hoạch một số dưa hấu như nhau.

Hỏi cả lớp thu hoạch bao nhiêu dưa hấu ?

Cấp độ giải được : lớp 8

Hãy nêu cách giải của bạn ở phần bình luận nhé

Đáp án: Cập nhật sau khi có bạn đọc trả lởi đúng đầu tiên