1. File > Open, mở một file ảnh

   

1. Công cụ duy nhất mà Paint không có sẵn trong thanh công cụ Home là công cụ Invert color. 

Bạn cần nhấp chuột phải hoặc nhấn vào hình ảnh để mở menu ngữ cảnh. Invert color là tùy chọn cuối cùng trong danh sách.

    


Khi bạn nhấp vào nó, Paint sẽ tạo ra âm bản chính xác cho hình ảnh của bạn. Nó không tệ, phải không?