1. Skew kéo nghiêng bức ảnh trong Paint

Nhấp vào nút "Resize" từ tab Home và một hộp pop-up sẽ xuất hiện. Ở phần Skew, chọn Horizontal là 10. Nghĩa là kéo nghiêng sang phải 10 độ

    


Kết quả : 


   Nếu ở phần Horizontal bạn nhập -10 thì nghĩa là kéo tấm ảnh sang trái 10 độ 
   Nếu ở phần Vertical bạn nhập 10 hay -10 thì nghĩa là kéo tấm ảnh lên hay xuống 10 độ
   Số độ bạn nhập chỉ được phép trong khoảng trong khoảng -89 và 892. Bài tập

1.a. Lưu tấm ảnh này về máy

1.b. Chỉnh sửa lại tấm ảnh, để được kết quả như hình dưới