Bài 5 : Rotate, xoay hình 90 độ
1. Rotate xoay hình 90 độ

   1a. Down hình mặt cười sau về máy

        

   1.b. Dùng Paint, vào file > open chọn mở bức hình mặt cười. Kêt quả như hình sau

   

  1.c. Kéo rộng vùng canvas màu trắng rộng qua bên phải
         Sau đó, kéo vùng chọn vô gương mặt cười. Copy ra thành 5 hình mặt cười xếp cạnh nhau 

      

    1.d. Kéo chọn gương mặt cười thứ hai, nhất nút Rotale trên thanh công cụ.
           Chọn Rotale Right 90 (Nghĩa là xoay theo chiều kim đồng hồ 90 độ)

        

  Kết quả 

 

   1.e. Tương tự vậy, ta sẽ có bức ảnh hình gương mặt cười đang lăn tròn 


2. Bài Tập 

  + Down bức hình sau về máy

   

   Làm lại bài thực hành trên, với hình ngôi sao xoay tròn