Bài 3 : Crop ảnh, cắt một phần bức ảnh trong Paint

1. Crop, Cắt ảnh 

Nhấp vào công cụ Select từ thanh công cụ Home, sau đó bấm và kéo phần hình ảnh mà bạn muốn cắt hoặc copy. Khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình, hãy nút Crop trên thanh công cụ 

   

Kết quả, Paint sẽ tạo một file ảnh mới hiển thị phần hình ảnh bị cắt

   


2. Bài tập 

   1.a . Tải, save tấm ảnh này về máy

   1.b. Dùng trình Paint mở tấm ảnh này ra

   1.c. Dùng chức năng Crop để cắt 9 con vật này ra thanh 9 tấm ảnh riêng biệt. Đặt tên các 9 tấm ảnh là ConMeo.jpg, ConCa.jpg, ... nhé