Vở bài tập Toán lớp 1 – Tập 1,2 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng
Chủ biên: Khúc Thành Chính
Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang