Cuốn sách “Vật Lý 7 Cơ Bản Và Nâng Cao” của tác giả Lê Thị Thu Hà bám sát chương trình Vật lí lớp 7 hiện hành và được biên soạn theo từng đơn vị bài học. Cuốn sách gồm bốn phần:

  • Tóm tắt lí thuyết: giúp học sinh nắm vững những kiến thức bài học quan trọng bài học.
  • Phương pháp giải: giúp học sinh nắm vững các phương pháp phân tích, giải thích các hiện tượng vật lí thường gặp và áp dụng các công thức để giải các bài tập ở nhiều dạng khác nhau.
  • Bài tập cơ bản: gồm hệ thống các bài toán định tính và định lượng giúp học sinh biết giải thích các hiện tượng và áp dụng kiến thức để giải các bài toán cơ bản.
  • Bài tập nâng cao: giúp học sinh biết áp dụng kiến thức bài học, biết áp dụng các công thức trong việc giải các bài tập ở mức độ khó hơn.