Cuốn sách “Tuyển tập 40 đề thi HSG sinh học 8 kèm đáp án chi tiết” được tổng hợp và biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh các dạng đề thi để các em làm quen, thử sức, đồng thời kiểm chứng lại kiến thức của mình. Đây cũng là cuốn tài liệu hay để các thầy cô giáo tham khảo bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học 8.