Tự nhiên và xã hội 2 - Chân trời sáng tạo

 


    XEM TRỰC TIẾP         
Tự nhiên và xã hội 2 - Chân trời sáng tạo

Tác giả:

  • Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)
  • Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng

Cấu trúc bài học của SGK Tự nhiên và Xã hội 2 được xây dựng theo định hướng mới: phát triển năng lực của người học, cụ thể ở năng lực giải quyết vấn đề và phát huy tính sáng tạo thông qua các tình huống, những câu chuyện nhẹ nhàng gắn với thực tiễn cuộc sống.

Các bài học trong sách mang tính mở. Với các bài thời lượng 1, 2 hoặc 3 tiết, GV sẽ linh hoạt trong việc tổ chức dạy học, phát huy khả năng sáng tạo trong thiết kế bài giảng.

Tăng cường tính trải nghiệm, tính thực hành và đa dạng hoá phương thức tổ chức dạy học các bài của môn học; Tích hợp các nội dung: giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục bảo vệ môi trường vào các bài học; Ngữ liệu được sử dụng đa dạng, phù hợp với các khu vực, vùng miền khác nhau.

Kênh hình phong phú, đẹp, hỗ trợ tối đa cho kênh chữ; Tiến trình các hoạt động được mô tả và khái quát hoá bằng hệ thống các logo thống nhất.

Mỗi nội dung bài học phân loại thành hai dạng hoạt động: Hoạt động hình thành kiến thức và Hoạt động vận dụng kiến thức nhằm tạo thuận lợi cho GV khi thực hiện đánh giá năng lực học tập của HS.

Cuối mỗi bài có phần từ khoá, liệt kê một số từ quan trọng trong bài học, giúp HS tăng cường vốn từ, làm quen với các thuật ngữ khoa học của bài học.Nhận xét