Cuốn sách “Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 8 Tập 1,2” của tác giả Bùi Văn Tuyên – Nguyễn Đức Trường biên soan nhằm giúp các em học sinh Trung học cơ sở khối lớp 8 nằm vững phương pháp giải toán.