161. Thiết bị đầu vào phổ biến gồm những gì?
 
 
 
 
162. Trong máy tính thuật ngữ RAM (Random Access Memory) dùng để chỉ định ?
 
 
 
 
163. Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm
 
 
 
 
164. Trong máy tính, bộ nhớ ROM (Read Only Memory) không dùng để:
 
 
 
 
165. Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN là viết tắt của từ, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
166. Trong ứng dụng Windows Explore, di chuyển là kết hợp 2 lệnh :
 
 
 
 
167. Trong ứng dụng Windows Explore, sao chép là kết hợp 2 lệnh :
 
 
 
 
168. Trong Win7 để khởi động lại máy, phát biểu nào sau đây là sai:
 
 
 
 
169. Trong máy tính ROM có nghĩa là gì ?
 
 
 
 
170. Trong Win7 để tắt máy tính đúng cách ta chọn?
 
 
 
 
171. Nội dung nào không phải là hệ điều hành máy tính?
 
 
 
 
172. Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?
 
 
 
 
173. Từ viết tắt chỉ bộ nhớ ngoài của máy vi tính là?
 
 
 
 
174. Đặc điểm nào không có ở bộ nhớ RAM (Random Access Memory):
 
 
 
 
175. Để liên kết các máy tính trong một khu nhà có hai tòa nhà cách nhau khoảng 500m, người ta dùng mạng gì?
 
 
 
 
176. Virus tin học thực chất là gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
177. Để máy tính có thể làm việc hệ điều hành được cài đặt ở đâu?
 
 
 
 
178. Ý nghĩa của chức năng Download?
 
 
 
 
179. Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần đưa thông tin vào đâu để xử lý:
 
 
 
 
180. Để mở rộng một cửa sổ chương trình phóng to hết màn hình:
 
 
 
 
181. Đơn vị đo dung lượng nào nhỏ nhất?