Tin Học Dành Cho Trung Học Cơ Sở Quyển 3 – Lớp 8

 Cuốn sách Tin học dành cho trung học cơ sở quyển 3 – Lớp 8 nằm trong bộ sách 4 quyển về Tin học của bậc THCS từ lớp 6,7,8,9 được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục & Đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 8 biết cách lập trình trên các thiết bị máy tính.

Nhận xét