Cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Toán lớp 9” về cơ bản bảo đảm đúng như quy định của chương trình Toán 9 hiện hành (bố trí theo tiết học thông thường), thể hiện cụ thể như sau: 33 tuần x 4 tiết/tuần = 132 tiết, dành 2 tuần còn lại để dự trữ.

Tuy nhiên, do Toán 9 VNEN được kết cấu theo bài học (khoảng 1-2 tiết/bài) nên tùy theo điều kiện cụ thể của lớp học, của địa phương, GV có thể tổ chức hoạt động học tập cho HS với từng bài học một cách linh hoạt. Theo kinh nghiệm, với những bài học liên quan đến tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức mới, các hoạt động khởi động và hình thành kiến thức thường kết thúc sau tiết học đầu tiên.