Cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn dạy học môn Khoa học Tự nhiên lớp 9” Tài liệu này Hướng dẫn cách thức gia công SGK hiện hành để dạy theo phương pháp MH THM đối với loại bài học kiến thức mới: chuyển các bài học hiện nay (mỗi bài dạy học trong 1 tiết – 45 phút – thành bài học theo chủ đề và quy trình hoạt động học thống nhất).  Giáo viên cũng có thể sử dụng trực tiếp các bài minh hoạ trong tài liệu này.