Sách giáo khoa Toán 6 - Chân trời sáng tạo

 


Bộ Sách giáo khoa toán 6 tập 1,2 (Chân trời sáng tạo) do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn bản, Nội dung SGK Toán 6 thể hiện tư tưởng dễ dạy, dễ học, gắn Toán học với thực tiễn. Các hoạt động học tập được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và khả năng nhận thức của HS, thể hiện tinh thần tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác, đáp ứng được nhu cầu của HS trên mọi miền đất nước.

Phương pháp biên soạn Toán 6 được chọn lọc nhằm mục đích hỗ trợ GV, hạn chế được những khó khăn trong quá trình dạy học, đồng thời giúp các em HS hứng thú hơn khi học tập.

Sách được biên soạn theo tinh thần dễ dạy, thể hiện ở các điểm sau:

1. Kế thừa tất cả các ưu điểm và kinh nghiệm sư phạm của SGK hiện hành vốn đã quen thuộc với quí Thầy Cô.

2. Thể hiện tốt tinh thần tích hợp gắn môn Toán với các môn học khác và gắn với thực tế cuộc sống.

3. Thể hiện tốt tinh thần định hướng năng lực, giúp GV đặt mục tiêu cho HS không phải chỉ học được những gì mà còn phải cần phải làm được những gì.
Nội dung sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1:


Phần : SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1 : SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1: Tập hợp, Phần tử của tập hợp
 • Bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
 • Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
 • Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên
 • Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng
 • Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Bài 9: Ước và bội
 • Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất
 • Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
 • Bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
 • Bài tập cuối chương 1

Chương 2 : SỐ NGUYÊN

 • Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên
 • Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên
 • Bài 3: Phép cộng và phép trự hai số nguyên
 • Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Vui cùng số nguyên
 • Bài tập cuối chương 2

Phần : HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 3 : HÌNH HỌC TRỰC QUAN VÀ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

 • Bài 1: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
 • Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân
 • Bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn
 • Bài tập cuối chương 3

Phần : MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Chương 4 : MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

 • Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
 • Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng
 • Bài 3: Biểu đồ tranh
 • Bài 4: Biểu đồ cột - Biểu đồ cột kép
 • Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương
 • Bài tập cuối chương 4

Nội dung sách giáo khoa toán lớp 6 tập 2:

Phần : SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 5: PHÂN SỐ

Chương 6: SỐ THẬP PHÂN

Chương 7: HÌNH HỌC TRỰC QUAN: TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

Chương 8: HÌNH HỌC PHẲNG: CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN


Phần : HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Chương 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

Phần : MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤTNhận xét