Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4

 

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 :

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

 • Tuần 1. Thương người như thể thương thân
  • Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  • Chính tả (Nghe – viết): Dế mèn bênh vực kẻ yếu
  • Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
  • Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
  • Tập đọc: Mẹ ốm
  • Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện
  • Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
  • Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
 • Tuần 2. Thương người như thể thương thân
  • Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
  • Chính tả (Nghe – viết): Mười năm cõng bạn đi học
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu – đoàn kết
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 2
  • Tập đọc: Truyện cổ nước mình
  • Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
  • Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
  • Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 3. Thương người như thể thương thân
  • Tập đọc: Thư thăm bạn
  • Chính tả (Nghe – viết): Cháu nghe câu chuyện của bà
  • Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 3
  • Tập đọc: Người ăn xin
  • Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết
  • Tập làm văn: Viết thư

MĂNG MỌC THẲNG

 • Tuần 4. Măng mọc thẳng
  • Tập đọc: Một người chính trực
  • Chính tả (Nghe – Viết): Truyện cổ tích nước mình
  • Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
  • Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính
  • Tập đọc: Tre Việt Nam
  • Tập làm văn: Cốt truyện
  • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện
 • Tuần 5. Măng mọc thẳng
  • Tập đọc: Những hạt thóc giống
  • Chính tả (Nghe – viết): Những hạt thóc giống
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 5 Tiếng Việt 4
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 5
  • Tập đọc: Gà Trống và Cáo
  • Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
  • Luyện từ và câu : Danh từ
  • Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 6. Măng mọc thẳng
  • Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca
  • Chính tả (Nghe – viết): Người viết truyện thật thà
  • Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 6
  • Tập đọc: Chị em tôi
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 6 Tiếng Việt 4
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

 • Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ
  • Tập đọc: Trung thu độc lập
  • Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo
  • Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam
  • Kể chuyện: Lời ước dưới trăng
  • Tập đọc: Ở Vương quốc Tương lai
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
  • Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
  • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ
  • Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
  • Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập
  • Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 8
  • Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
  • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
  • Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép
  • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
 • Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ
  • Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
  • Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 9
  • Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
  • Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
  • Luyện từ và câu: Động từ
  • Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 9 Tiếng Việt 4
 • Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4

CÓ CHÍ THÌ NÊN

 • Tuần 11. Có chí thì nên
  • Tập đọc: Ông trạng thả diều
  • Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ
  • Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
  • Kể chuyện: Bàn chân kì diệu
  • Tập đọc: Có chí thì nên
  • Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 11 Tiếng Việt 4
  • Luyện từ và câu: Tính từ
  • Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
 • Tuần 12. Có chí thì nên
  • Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  • Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12
  • Tập đọc: Vẽ trứng
  • Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
  • Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
  • Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
 • Tuần 13. Có chí thì nên
  • Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
  • Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 13
  • Tập đọc: Văn hay chữ tốt
  • Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
  • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

TIẾNG SÁO DIỀU

 • Tuần 14. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Chú đất nung
  • Chính tả (Nghe-viết): Chiếc áo búp bê
  • Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
  • Kể chuyện: Búp bê của ai
  • Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)
  • Tập là văn: Thế nào là miêu tả?
  • Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
  • Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
 • Tuần 15. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
  • Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 15
  • Tập đọc: Tuổi ngựa
  • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
  • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
  • Tập làm văn: Quan sát đồ vật
 • Tuần 16. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Kéo co
  • Chính tả (Nghe – viết): Kéo co
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 16
  • Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá Bống”
  • Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
  • Luyện từ và câu: Câu kể
  • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
 • Tuần 17. Tiếng sáo diều
  • Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
  • Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao
  • Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì
  • Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ
  • Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
  • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
  • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
 • Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 4

NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

 • Tuần 19. Người ta là hoa đất
  • Tập đọc: Bốn anh tài
  • Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập
  • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
  • Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần
  • Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật
 • Tuần 20. Người ta là hoa đất
  • Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
  • Chính tả (Nghe – viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp
  • Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 20
  • Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
  • Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Sức khỏe
  • Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương
 • Tuần 21. Người ta là hoa đất
  • Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
  • Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người
  • Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 21
  • Tập đọc: Bè xuôi sông La
  • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
  • Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối

VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

 • Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu
  • Tập đọc: Sầu riêng
  • Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng
  • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
  • Kể chuyện: Con vịt xấu xí
  • Tập đọc: Chợ tết
  • Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
  • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
 • Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu
  • Tập đọc: Hoa học trò
  • Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết
  • Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc
  • Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
  • Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
  • Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
 • Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
  • Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
  • Chính tả (Nghe-viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
  • Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 24
  • Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
  • Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
  • Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
  • Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển
  • Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
  • Kể chuyện: Những chú bé không chết

NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

 • Tuần 25. Những người quả cảm
  • Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
  • Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Tuần 25 Tiếng Việt 4
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
 • Tuần 26. Những người quả cảm
  • Tập đọc: Thắng biển
  • Chính tả (Nghe – Viết): Thắng biển
  • Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 26
  • Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Tuần 26 Tiếng Việt 4
  • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
 • Tuần 27. Những người quả cảm
  • Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay
  • Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính
  • Luyện từ và câu: Câu khiến
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 27
  • Tập đọc: Con sẻ
  • Tập làm văn: Miêu tả cây cối
  • Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
 • Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

 • Tuần 29. Khám phá thế giới
  • Tập đọc: Đường đi Sa Pa
  • Chính tả (Nhớ-viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 29 Tiếng Việt 4
  • Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
  • Tập đọc: Trăng ơi… từ đâu đến?
  • Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
  • Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
  • Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
 • Tuần 30. Khám phá thế giới
  • Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
  • Chính tả (Nhớ-viết): Đường đi Sa Pa
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 30 Tiếng Việt 4
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 30
  • Tập đọc: Dòng sông mặc áo
  • Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
  • Luyện từ và câu: Câu cảm
  • Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn
 • Tuần 31. Khám phá thế giới
  • Tập đọc: Ăng-co Vát
  • Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói
  • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 31
  • Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
  • Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
  • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – Tuần 31 Tiếng Việt 4

TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

 • Tuần 32. Tình yêu cuộc sống
  • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
  • Chính tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng nụ cười
  • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
  • Kể chuyện: Khát vọng sống
  • Tập đọc: Ngắm Trăng + Không đề
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – Tuần 32 Tiếng Việt 4
  • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
  • Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
 • Tuần 33. Tình yêu cuộc sống
  • Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
  • Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời
  • Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 33
  • Tập đọc: Con chim chiền chiện
  • Tập làm văn: Miêu tả con vật
  • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
  • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
 • Tuần 34. Tình yêu cuộc sống
  • Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
  • Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan- yêu đời
  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34
  • Tập đọc: Ăn “Mầm đá”
  • Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
  • Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
 • Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4

Các thể loại văn tham khảo lớp 4

 • Kể chuyện – Tập làm văn lớp 4
 • Tả đồ vật – Tập làm văn lớp 4
 • Tả cây cối – Tập làm văn lớp 4
 • Tả loài vật – Tập làm văn lớp 4
 • Tả vật nuôi trong vườn thú – Tập làm văn lớp 4
 • Tả cảnh – Tập làm văn lớp 4
 • Giới thiệu phong cảnh địa phương – Tập làm văn lớp 4
 • Viết thư – Tập làm văn lớp 4

Nhận xét