Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6 là một trong những cuốn sách giáo khoa lớp 6 cơ bản do Bộ Giáo Dục & Đào tạo tổ chức biên soạn.

Mục lục Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6 :

MỞ ĐẦU – LỊCH SỬ 6

 • Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử
 • Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

 • Bài 3. Xã hội nguyên thủy
 • Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông
 • Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây
 • Bài 6. Văn hóa cổ đại
 • Bài 7. Ôn tập

PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

 • CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
  • Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta
  • Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta
 • CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC
  • Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
  • Bài 11. Những chuyển biến về xã hội
  • Bài 12. Nước Văn Lang
  • Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
  • Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc
  • Bài 16. Ôn tập chương I và II – Lịch sử lớp 6
 • CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
  • Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
  • Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
  • Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI)
  • Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)
  • Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX
  • Bài 24. Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
  • Bài 25. Ôn tập chương III – Lịch sử 6
 • CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
  • Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
  • Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
  • Bài 28. Ôn tập chương IV – Lịch sử 6