Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm chín chương và ba phần:Vẽ Kỹ Thuật, Cơ Khí và Kỹ Thuật Điện cung cấp đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ …

Mục lục Sách Giáo Khoa Công nghệ Lớp 8 :

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

 • CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC
  • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
  • Bài 2. Hình chiếu
  • Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
  • Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
  • Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
  • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
  • Bài 7. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
 • CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT
  • Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
  • Bài 9. Bản vẽ chi tiết
  • Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
  • Bài 11. Biểu diễn ren
  • Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
  • Bài 13. Bản vẽ lắp
  • Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
  • Bài 15. Bản vẽ nhà
  • Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản
  • Tổng kết và ôn tập Phần một

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

 • Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
 • CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ
  • Bài 18. Vật liệu cơ khí
  • Bài 19. Bài tập thực hành : Vật liệu cơ khí
  • Bài 20. Dụng cụ cơ khí
  • Bài 21 .Cưa và đục kim loại
  • Bài 22. Dũa và khoan kim loại
  • Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu
 • CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP
  • Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
  • Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được
  • Bài 26. Mối ghép tháo được
  • Bài 27. Mối ghép động
  • Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết
 • CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG
  • Bài 29 . Truyền chuyển động
  • Bài 30. Biến đổi chuyển động
  • Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động
  • Tổng kết và ôn tập Phần hai

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

 • Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
 • CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN
  • Bài 33. An toàn điện
  • Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
  • Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện
 • CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH
  • Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
  • Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
  • Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện – Quang, Đèn Sơi Đốt
  • Bài 39. Đèn huỳnh quang
  • Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang
  • Bài 41. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt : Bàn là điện
  • Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
  • Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
  • Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước
  • Bài 45. Thực Hành : Quạt điện
  • Bài 46. Máy biến áp một pha
  • Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp
  • Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng
  • Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
  • Tổng kết và ôn tập Chương VI – VII
 • CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
  • Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
  • Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
  • Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện
  • Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
  • Bài 54. Thực Hành: Cầu trì
  • Bài 55. Sơ đồ điện
  • Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
  • Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
  • Bài 58. Thiết kế mạch điện
  • Bài 59. Thực Hành : Thiết kế mạch điện
  • Ôn tập Chương VIII