Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành cung cấp các kỹ năng giao tiếp và ứng xử cơ bản cho các em.Qua học tập và rèn luyện học sinh sẽ có tinh thần trách nhiệm với bản thân,biết ơn ông bà bố mẹ,…

Phân phối chương trình :

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 5
 • Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình
 • Bài 3. Có chí thì nên
 • Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên
 • Bài 5. Tình bạn
 • Bài 6. Kính già, yêu trẻ
 • Bài 7. Tôn trọng phụ nữ
 • Bài 8. Hợp tác với những người xung quanh
 • Bài 9. Em yêu quê hương
 • Bài 10. Ủy ban nhân dân xã (phường) em
 • Bài 11. Em yêu tổ quốc Việt Nam
 • Bài 12. Em yêu hòa bình
 • Bài 13. Em tìm hiểu về Liên hợp quốc
 • Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên