Sách giáo khoa âm nhạc 6 (Chân trời sáng tạo)

 





    XEM TRỰC TIẾP         




Âm nhạc 6 mang tính hiện đại thể hiện qua sự vận dụng định hướng triết lí và phương pháp giáo dục âm nhạc tiên tiến của thế giới, cấu trúc và thiết kế mĩ thuật của sách, bao gồm:


1. Nhằm hiện thực hoá mục tiêu chung của Chương trình môn Âm nhạc: Giáo dục các phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; các năng lực chung như: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực âm nhạc.


2. Xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung của chương trình môn Âm nhạc: Bám sát nội dung chương trình môn học nói chung và cho phần lớp 6 nói riêng, với các nội dung cụ thể của từng phân môn Hát, Nhạc cụ (bao gồm nhạc cụ tiết tấu, nhạc cụ giai điệu viết để cho các trường lựa chọn 1 trong 2 loại là sáo recorder và kèn phím), Đọc nhạc, Lí thuyết âm nhạc, Thường thức âm nhạc và Nghe nhạc.


3. Bảo đảm nguyên tắc gắn kết nội dung âm nhạc giữa các phân môn trong chủ đề


4. Bảo đảm nguyên tắc coi trọng hoạt động thực hành, đa dạng hoá hoạt động của HS: Toàn bộ sách được thiết kế thành hệ thống các hoạt động, gồm: Nhận diện – Khám phá, Các nội dung bài học và thực hành, Góc âm nhạc trong mỗi chủ đề, tạo điều kiện để HS có thể phát huy khả năng sáng tạo, khả năng tự học.


5. Bảo đảm nguyên tắc tích hợp: Quan điểm tích hợp trong dạy học SGK Âm nhạc 6 được thể hiện ở hai khía cạnh: trong phân môn và giữa các phân môn.


6. Bảo đảm nguyên tắc phân hoá: Sách được biên soạn có các nội dung để dạy học phân hoá theo năng lực của HS, lấy yêu cầu cần đạt làm mục tiêu tối thiểu và các lệnh hoạt động khó hơn cho đối tượng khá phát triển năng lực nâng cao.


7. Bảo đảm nguyên tắc chú ý đặc điểm nhận thức và hứng thú của HS: Chú ý tính vừa sức khi xây dựng các hoạt động/bài tập; tạo điều kiện để HS có cơ hội tự chủ trong học tập, cơ hội sáng tạo; tạo cơ hội để đa dạng hoá các hình thức tổ chức hoạt động dạy học; hỗ trợ tối đa bằng nguồn học liệu số.

Nội dung Sách giáo khoa âm nhạc 6 – Chân trời sáng tạo:

Lời nói đầu

Hướng dẫn sử dụng sách

Chủ đề 1 : Vui bước đến trường

Chủ đề 2 : Bài ca hòa bình

Chủ đề 3 : Biết ơn thầy cô

Chủ đề 4 : Khúc hát quê hương

Chủ đề 5 : Bài ca lao động

Chủ đề 6 : Cùng vui hòa ca

Chủ đề 7 : Giai điệu năm châu

Chủ đề 8 : Khúc ca tình bạn

Nhận xét