Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm bảy chương cung cấp đầy đủ kiến thức về công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lý …

Mục lục Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 11 :

CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

 • Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông
 • Bài 2. Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích
 • Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
 • Bài 4. Công của lực điện
 • Bài 5. Điện thế – Hiệu điện thế
 • Bài 6. Tụ điện
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Vật lý 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Vật lý 11

CHƯƠNG II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

 • Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện
 • Bài 8. Điện năng – Công suất điện
 • Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch
 • Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ
 • Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
 • Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

 • Bài 13. Dòng điện trong kim loại
 • Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân
 • Bài 15. Dòng điện trong chất khí
 • Bài 16. Dòng điện trong chân không
 • Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn
 • Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 + 3 – Vật lý 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 + 3 – Vật lý 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – VẬT LÍ 11

CHƯƠNG IV. TỪ TRƯỜNG

 • Bài 19. Từ trường
 • Bài 20. Lực từ – Cảm ứng từ
 • Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
 • Bài 22. Lực Lo-ren-xơ
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Vật lý 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Vật lý 11

CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

 • Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ
 • Bài 24. Suất điện động cảm ứng
 • Bài 25. Tự cảm
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Vật lý 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Vật lý 11

CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

 • Bài 26. Khúc xạ ánh sáng
 • Bài 27. Phản xạ toàn phần
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Vật lý 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Vật lý 11