Trọn bộ sách gồm 2 cuốn: Rèn Kỹ Năng Làm Văn Và Bài Văn Mẫu Lớp 6 Tập 1,2 do Lê Anh Xuân làm chủ biên, biên soạn nhằm giúp các em học sinh các kỹ năng, phương pháp rèn luyện để thành thạo kỹ năng làm văn.

Kĩ năng làm văn cũng như các kĩ năng khác, cần phải rèn luyện mới hình thành và kết quả của sự rèn luyện đó sẽ giúp các em nhận thấy việc học văn là cần thiết, việc làm văn không quá khó khăn và quan trọng nhất là thấy yêu môn học này.

Nội dung bộ sách rèn Kỹ Năng Làm Văn Và Bài Văn Mẫu Lớp 6 được chia thành hai phần chính sau:

  • Phần 1: Hướng dẫn làm bài. Nội dung của phần này là hướng dẫn sách làm văn theo từng kiểu bài trong chương trình qua việc phân tích khái niệm, hướng dẫn thao tác làm bài, phân tích ví dụ,…
  • Phần 2: Giới thiệu bài văn mẫu. Mỗi bài văn trong phần này bao gồm Đề bài, Hướng dẫn làm bài và Bài văn mẫu. Các đề văn được soạn phù hợp với chương trình, đa dạng và có sự phân cấp về yêu cầu.