Cuốn sách “Phân tích 42 bài văn trong chương trình ngữ văn 9” của tác giả Bùi Thức Phước giúp các em hiểu một cách trọn vẹn các nội dung, dàn ý trong các bài văn của chương trình ngữ văn 9, đó là cơ sở để các em đưa cảm xúc của mình vào các bài viết.