This document has been composed with the instant HTML converter tools. Click here and test it for free.
TRƯỜNG THCS TT ĐỒNG ĐĂNG


ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học : 2019 – 2020

MÔN : VẬT LÍ 6

(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề )


ĐỀ BÀI

I.TRẮC NGHIỆM:(4,0điểm)Khoanh tròn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Các chất nở vì nhiệt từ ít đến nhiều được sắp xếp như sau: 

A. rắn – lỏng – khí.      B. lỏng – khí – rắn.      

C. khí - lỏng - rắn.      D. lỏng - rắn - khí.


Câu 2: Nhiệt kế là dụng cụ dùng để  

A. đo thể tích.               B. đo lực. C . đo nhiệt độ             D. đo khối lượng


Câu 3 : Trường hợp nào viên nước đá tan nhanh hơn khi thả vào?

A.Nước ở nhiệt độ 250C B. Nước ở nhiệt độ -250C

C.Nước ở nhiệt độ 00C      D. Nước ở nhiệt độ  100C


Câu 4: Sự đông đặc là quá trình

A. Chuyển từ thể lỏng sang thể rắn                         B. Chuyển từ thể lỏng sang thể khí.       

C. Chuyển từ thể rắn sang thể khí.                          D. Chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.


Câu 5: Trường hợp sau đây không liên quan đến sự  đông đặc là

A. Làm kem que      B. Tạo thành sương mù.        

C. Đúc tượng đồng. D. Làm nến thắp sáng


Câu 6: Khi làm kem que, các quá trình chuyển thể xảy ra là

A. lỏng - rắn - lỏng.              B. lỏng - rắn.    

C. rắn - lỏng -  rắn.            D. rắn -  lỏng


Câu 7: Trường hợp nào không xảy ra hiện tượng nóng chảy

A.Bỏ viên nước đá vào cốc nước chanh             B.Đúc chông đồng

C.Thả đường vào cốc nước                                 D.Cây nến đang cháy sáng


Câu 8:  Để đo nhiệt độ nước đang sôi ta dùng loại nhiệt kế nào?

A.Nhiệt kế rượu B. Nhiệt kế y tế

C. Nhiệt kế thủy ngân D. Cả 3 loại trên

 

II. TỰ LUẬN : ( 6 điểm )


Câu 9: (3,0 điểm): Nhiệt kế thường dùng hoạt động được dựa trên hiện tượng gì? Kể tên một số loại nhiệt kế thường dùng và nêu công dụng của mỗi loại nhiệt kế đó?


Câu 10 :(2,0 điểm): Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?


Câu 11: (1,0 điểm):   Giải thích tại sao vào mùa hè, khi ta đi xe đạp trên đường thì không nên bơm bánh xe quá  căng?


 


TRƯỜNG THCS TT ĐỒNG ĐĂNG HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II 

Năm học  2019 - 2020

MÔN:  VẬT LÝ 6

(Thời gian làm bài: 45 phút- không kể giao đề)


I.TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm)

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8

Đáp án A C A A B B C A

Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ

II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm)

Câu Hướng dẫn chấm Điểm


Câu 7

3,0 điểm - Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất. 1,0đ


*Các loại nhiệt kế thường dùng và công dụng:

- Nhiệt kế y tế: Đo nhiệt độ cơ thể 0,5đ

- Nhiệt kế rượu: Đo nhiệt độ khí quyển 0,75đ

- Nhiệt kế thủy ngân: Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm 0,75đ

Câu 8

2,0 điểm -Về mùa hè, nhiệt độ lên rất cao. Nếu bơm căng bánh xe  và đi  ra ngoài nắng một lúc không khí bên trong bánh   xe bị nóng lên mạnh 1,0đ

- nhưng khí không thoát ra ngoài được vì bị cản trở bởi bánh xe do đó chất khí dãn nở gây ra một lực lớn làm nổ lốp xe 1,0đ


Câu 9

1,0 điểm Vì khi đun nóng, nước trong ấm nóng lên, nở ra và tràn ra ngoài 1,0 đ