TRƯỜNG THCS TT ĐỒNG ĐĂNG

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học : 2019 – 2020
MÔN : VẬT LÍ 7
(Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề )

ĐỀ BÀI
I.TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đầu câu đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau:
Câu 1: Một vật trung hòa về điện sau khi bị cọ xát trở thành nhiễm điện âm vì:
A. Vật đó mất bớt điện tích dương      B. Vật đó nhận thêm điện tích dương
C. Vật đó mất bớt electron                     D.Vật đó nhận thêm electron
Câu 2: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:
A. Chiếc ghế nhựa                     B. Dây vòng tay bằng bạc
C. Tầm vải lụa khô                               D. Quả bóng cao su     
Câu 3 Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây ?
A.Tác dụng nhiệt. B. Tác dụng phát ra âm thanh
C. Tác dụng từ.  D. Tác dụng hóa học.
Câu 4: Ampe kế có giới hạn đo là 400mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào dưới đây?
A. Dòng điện đi qua đèn điốt phát quang có cường độ là 50mA.
B. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,03A.
C. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,3A.
D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,5A.
 Câu 5: : Đơn vị đo cường độ  dòng điện là:
A .Niu tơn ( N)  B.  Am pe  (A)    C. Đề xi ben (dB)      D. Vôn ( V)
Câu 6: Dụng cụ nào sau đây  không phải là nguồn điện?
A. Quạt điện            B.Ắc quy                  C. Pin                   D. Nhà máy nhiệt điện.
II.TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 7: ( 2 điểm) Đổi đơn vị?
a) 5000mA = …. …..A
b) 0,3 A  =   …………. mA
c) 750 mV  = …………V
 d) 4 kV = …………. … mV 
Câu 8: (2 điểm)
a) Dòng điện trong kim loại là gì ?
b) Thế nào là chất dẫn điện ? Chất cách điện ? Cho ví dụ ?
Câu 9 :( 3 điểm) 
a)  Em hãy nêu quy ước về  chiều dòng điện ?
b) Vẽ sơ đồ mạch điện và  xác định chiều dòng điện gồm: Nguồn điện ( 1 pin),1 bóng đèn, 1 am pe kế, 1vôn kế đo hiệu điện thế  giữa hai đầu bóng đèn, 1 công tắc đóng.

HẾT