TRƯỜNG THCS ..........................................     KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019
Họ và tên học sinh......................................... MÔN: VẬT LÝ 7
Lớp 7A...........................................................    Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


A/ TRẮC NGHIỆM  (4 điểm): 

Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
         A. Đèn bàn học đang sáng.    B. Mặt Trăng.   C. Ngọn lửa bếp gas.   D. Thép đang nung nóng đỏ.
2. Chiếu một tia sáng tới gương phẳng. Biết góc tới bằng 300 thì góc phản xạ có giá trị bằng
         A. 600                         B. 300                           C. 900                           D. 400
3. Nếu đặt lần lượt một gương phẳng và một gương cầu lồi có cùng kích thước ở cùng vị trí thì vùng   nhìn    thấy của gương cầu lồi sẽ:
        A. lớn hơn của gương phẳng                               B. bằng của gương phẳng
        C. nhỏ hơn của gương phẳng                              D. không so sánh được với gương phẳng
4. Chiếu một tia sáng lên một bề mặt phẳng phản xạ ánh sáng, ta thu được một tia phản xạ tạo 
     với pháp tuyến một góc  400. Số đo góc tới là
        A. 200.                   B. 800  .                           C. 400 .                          D. 600 
5. Khi âm thanh truyền đi xa, yếu tố nào sau đây sẽ thay đổi?
        A. Tần số của dao động của âm. B. Biên độ dao động của âm.
        C.  Độ cao hay thấp của âm. D. Cả ba đáp án trên đều sai.
6. Khi ta nghe thấy tiếng trống, bộ phận dao động phát ra âm là
   A. Dùi trống.                 B. Mặt trống.          C. Tang trống.          D. Viền trống.
7. Trong các giá trị độ to của âm sau đây, giá trị ứng với ngưỡng đau tai là 
             A.180DB.                     B.120dB                             C.130dB                  D. 60dB.
8. Âm thanh không thể truyền đi trong môi trường:
   A. Chất lỏng      B. Chất rắn             C. Chất khí          D. Chân không

Bài 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành một khái niệm:

       1. Khi mặt trăng ở vào khoảng................. mặt trời và.........................thì trên trái đất xuất hiện.. .. ... ... ...., 
           và bóng nửa tối. Ở vùng bóng tối có hiện tượng.................................. ....... ........ ........ ... .......,
           ở vùng..............................................có hiện tượng ..... ..........................................................
       2. Biên độ giao động càng lớn âm phát ra.........................,  .......................................âm phát ra càng nhỏ. 

B/ TỰ LUẬN (6 điểm): 

Câu 1 (2,5 điểm ): Trong 20 giây, lá thép A thực hiện được 10.000 dao động,
                                                       lá thép B thực hiện được 18.000 dao động.
a) Tính tần số dao động của mỗi lá thép.
b) Lá thép nào phát ra âm trầm hơn?  Hãy giải thích vì sao?       


Câu 2 (2.5 điểm): Cho hình 1. Hãy vẽ ảnh của tam giác ABC đặt trước gương phẳng đã cho dưới đây:
                                            Hình1
      
Câu 3 (1 điểm): Cho hình 2. Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm S tới gương rồi phản xạ qua điểm N  và trình bày cách vẽ.             Hình 2