Cuốn sách Nâng Cao Và Phát Triển Vật Lí 6 do tác giả Bùi Gia Thịnh làm chủ biên, biên soạn nhằm giúp các em học sinh lớp 6 có tài liệu để học tốt môn vật lý. Sách gồm 2 chủ đề: Nhiệt học và Cơ học, mỗi chủ đề gồm 2 đề mục:

A. Tóm tắt lý thuyết: gồm lý thuyết cơ bản, trọng tâm bám sát sách giáo khoa, và các lý thuyết, kiến thức mở rộng dành cho các em học sinh khá, giỏi.

B. Bài tập: gồm các dạng bài tập cơ bản và nâng cao kèm đáp án để các em ôn luyện và tham khảo.